Attractiv - Marketing - E-marketing - Visie - Vision - Doelstelling - Targets - Strategie - Strategy

 
 
 Marketing
 
 
Marketing
Marketing is voor veel ondernemers een vaag begrip. Het gaat niet alleen om het product of de dienst, belangrijk is ook de korte- en lange termijn benadering van de markt, de klanten en rekening houden met omgevingsfactoren en concurrentie.  Een product verkoopt niet zichzelf, daar liggen meer aspecten aan ten grondslag. Belangrijk is om te redeneren vanuit uw klant, en uw propositie daarop af te stemmen. In alle communicatie-uitingen, zoals websites, advertenties, direct marketing, brochures maar ook marketingrelatieprogramma’s, zoals bijvoorbeeld een loyaliteit pas.
 
De klant dient centraal te staan met de focus op loyaliteit als een essentieel onderdeel van de marketing strategie. Dat is de ziens- en werkwijze van Attractiv.
 
Marketingstrategie
Een goede marketingstrategie is de figuurlijke stuurman van een organisatie. Zonder een marketingstrategie en marketingdoelen heeft de onderneming in feite geen koers. Ook de missie en de visie van een bedrijf zijn essentieel waar het bedrijf voor staat en waar het voor gaat. In de praktijk pakt men vaak te veel aan of laat men juist kansen liggen, met alle consequenties van dien. Een doordachte marketingstrategie geeft daarom richting aan de onderneming.
 
Product, prijs, promotie en plaats
Ambitie, doelstellingen, beschikbare middelen en omgevingsfactoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om te komen tot een marketingstrategie.  Hierbij stellen we vast wat de doelstellingen zijn en hoe deze gerealiseerd dienen te worden. De ambitie ligt in het verlengde van de marketingstrategie. Een mooi uitgangspunt bij het formuleren van de uiteindelijke marketingstrategie zijn de klassieke 4P’s: product, prijs, promotie en plaats.
 
Loyaliteit
Daarnaast is een loyaliteitprogramma een belangrijke toegevoegde waarde voor het doorgronden en uitbreiden van uw relatiebestand. Hiermee creeert u een breder bereik van uw doelgroep. Haal meer uit uw bestaande klanten!
 
Wat een ondernemer doet of maakt voorziet in een behoefte van klanten en onderscheidt zich van concurrenten. Een propositie is kortweg een bondig en aantrekkelijk definitie over hoe dat product die behoefte vervult, om bestaande en nieuwe klanten geïnteresseerd te maken en te behouden. Veel ondernemingen en organisaties willen marketing adhoc inzetten, maar hoe doe je dat op een goede en strategische wijze? Belangrijk om een goede modus te vinden om uw product/dienst of een effectieve wijze aan te laten sluiten bij de doelgroep. Het inzetten van de juiste mix van communicatiedragers en ook het meten van de effecten is van cruciaal belang.