Attractiv - Loyaliteit - Loyalty systems - Klanttevredenheid - Klantbinding - Klantbehoud

 

 

 

Attractiv - Loyaliteit services - Loyalty systems - Klanttevredenheid - Klantbinding - Klantbehoud  

 
 
Loyaliteit
 
 
Klanten koesteren
Een nieuwe klant werven kost vele malen meer moeite dan een bestaande klant behouden. Een klant kiest maar één keer voor uw bedrijf of dienst, dus van essentieel belang om uw klant te koesteren, aan je te binden en verder te ontwikkelen. 
 
Klantloyaliteit is geen vaststaand gegeven, het heeft weinig met de aard van de klant te maken, maar veel met uw opstelling als bedrijf c.q. organisatie. Eigenlijk is iedere klant ook een potentiële klant: het zou namelijk ook een loyale klant kunnen worden. Daarom is het van belang te weten wat er leeft bij uw klanten.
 
Klant als referentie
Daarnaast is het ook nog zo dat een tevreden klant een belangrijke ambassadeur is voor het aanbrengen van nieuwe klanten.Uit onderzoek blijkt dat tevreden klanten aan gemiddeld 8 andere (potentiële) klanten doorvertellen. Ontevreden klanten daarentegen vertellen dat gemiddeld aan 22 andere (potentiële) klanten door. Een ontevreden klant kan u dus 30 nieuwe klanten kosten.*
 
Klantbehoud 
Attractiv kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van deze servicewensen, maar ook het bepalen van de juiste ‘loyaliteits triggers’ en het opzetten van acties die de loyaliteit van uw klanten vergroot.In de concurrerende markt dienen zich steeds nieuwe partijen aan met nieuwe verleidelijke proposities. Uw klant is altijd te beïnvloeden en gevoelig voor nieuwe prikkels. Het is daarom belangrijk om altijd scherp te blijven en pro-actief iets te ondernemen om klant te beschermen. De dialoog aangaan en op het juiste moment een aanbod op maat te doen. Als specialist op het gebied van loyaliteits programma’s geeft Attractiv u graag advies en begeleiding wat de beste aanpak is voor uw klanten.
 
Rendement en klantenbase
Wij kunnen voor u alle beschikbare loyaliteitsmiddelen inzetten, van e-mail marketing tot social marketing portals, gericht op retention en cross- en upselling.  We hebben veel ervaring op gebied van klantbinding, ontwikkeling en benutten al onze kennis om effectief met uw klanten te communiceren. Resultaat; meer rendement en een grotere klantenbase. Klanten zijn nu eenmaal te belangrijk om ze zomaar kwijt te raken.
 
 
 
* Bron: CRM in de Praktijk