Attractiv - Business Intelligence - Marketing Strategy - CRM - Customer Insights - Klant inzicht -  Loyalty services - Loyaliteit

 
 
 Thema's

Een goed marketingbeleid bepaalt je marktsucces. Een optimaal functionerend loyalty systeem is daarbij onmisbaar om bestaande klanten vast te houden, te ontwikkelen en nieuwe klanten aan te trekken als onderdeel van lead-generation. Aankopen geven veel informatie over klanten. Via ‘Customer Insight’ krijgt u informatie over het gedrag van uw klanten en de resultaten van uw acties. Deze kunt u desgewenst bijsturen met Business Intelligence versus Customer Relation Management programma. Dit alles gebaseerd op de modernste beschikbare technologieën.

Op basis van ‘anders denken en handelen’ wordt de organisatie geprikkeld om op een innovatieve- en creatieve wijze de processen zoveel mogelijk “lean” uit te voeren, hetgeen de effectiviteit en efficiency vergroot.