Attractiv - Vinx - Vergunningsoftware - Digitaal Inspectie systeem - VTH systeem
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attractiv - Wijzer - Opleidingssoftware

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Lokale overheid
 
 
Attractiv wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de effectiviteit bij de lagere overheid. Hiertoe hebben we niet alleen gekeken naar een betere organisatie maar ook naar eenvoudige direct inzetbare oplossingen, zoals de 'slimme stadspas en het vergunningsysteem Vinx'.

Digitaal inspectiesysteem
Inspecteurs voeren met Vinx hun inspecties eenvoudiger uit. Het management beschikt altijd over de inhoudelijke resultaten van de inspecties, zodat prioriteiten op basis van feiten kunnen worden vastgesteld. Gemeenten, provincies, milieudiensten en RUD's kunnen met Vinx veel tijd en geld besparen!

Kennis slim ontsloten
In Vinx is het complete Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit opgenomen. Ook is een groot aantal relevantie besluiten en regelingen opgenomen. Inspecteurs beschikken daardoor altijd over de juiste controlepunten voor het uitvoeren van bouw-, brand- en milieu- inspecties. Ook kan Vinx gebruikt worden voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E), VCA en werkplekinspectie. De verschillende Arbo-veiligheidstoepassingen kunnen goed met elkaar gecombineerd worden en helpen bij het borgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Ook kunnen keurende en certificerende instellingen keuringen en certificeringen automatiseren met het digitale inspectiesysteem. Tegelijkertijd kan deze informatie worden uitgewisseld met andere (bestaande) backoffice systemen om een optimale efficiency te bereiken.
 
Systemen en processen: ‘anders’ werken
Attractiv verzorgt samen met Kader BV (uit Zeist) de implementatie van het inspectiesysteem Vinx waarbij Attractiv de technische implementatie verzorgt en Kader BV uw organisatie ondersteunt bij het borgen van de kwaliteit van controles en een efficiënte handhaving van de (Wabo) en verdere wet- en regelgeving.

(Alle mogelijkheden van het digitale inspectiesysteem Vinx staan uitgebreid beschreven op www.vinx.nu)
 
 
Opleidingsmanagementsysteem Wijzer
Om effectief het opleidingsniveau en de vereiste certificering te organiseren is een online applicatie gebouwd die specifiek vanuit de gebruiker is georganiseerd. Deze applicatie gaat uit van de volgende systeemkenmerken:
- Toegankelijkheid vanaf elke pc via de webbrowser
- Beveiligde verbinding door gebruik van beveiligingscertificaat (https-verbinding)
- Gebruikersrechten (autorisatie) is per functie in te stellen
- Mogelijkheid tot het aanmaken van groepen medewerkers, bijvoorbeeld per afdeling of team
- Opleidingsaanbod is zelf samen te stellen
- De opleider door uzelf bepaald
- Uploaden van bijlagen is mogelijk, bijvoorbeeld opleidingscertificaten
- Interactie met andere systemen (zoals een personeelssysteem) is mogelijk
 
Wijzer is een opleidingsmanagementsysteem voor het eenvoudig beheersen en bewaken van de opleidingsbehoefte en het centraal regelen van het planningsproces voor deze opleidingen. Het inventariseren van de opleidingsbehoefte, het organiseren van opleidingen en het opstellen van opleidingsplannen kost organisaties vaak veel tijd en geld. Daarbij moeten verplichte opleidingscertificaten tijdig worden behaald, zodat medewerkers hun functie mogen blijven uitoefenen. Dit vraagt om goed opleidingsmanagement. Met Wijzer kunt u eenvoudig opleidingen aanvragen, goedkeuren en plannen. Alle informatie over opleidingen, cursussen en trainingen is eenduidig en overzichtelijk beschikbaar. Daarnaast is direct zichtbaar welke medewerker, wanneer welke opleiding volgt. Wijzer wordt naar verwachting eind 2013 ook nog verrijkt met extra functionaliteiten. Vanaf dat moment is het mogelijk opleidingen te koppelen aan competenties en functie-eisen en een persoonlijk opleidingsbudget te bewaken. Dit alles bied u de mogelijkheid efficient en inzichtelijk uw personeel, hun opleidingen en certificeringen te regelen! 
 
 
Meldingsmanager
Elke gemeente wil haar inwoners en organisaties zo goed mogelijk helpen. Onze meldingsmanager stelt uw inwoners in staat eenvoudig opmerkingen en vragen te stellen en uw personeel in staat direct te kunnen controleren of hier ook iets aan gedaan wordt. Medewerkers kunnen heel simpel en direct antwoord geven op alle gestelde vragen en opmerkingen, 'probeer het nu uit !'
 
Parkmanagement systeem PIP
Bedrijventerreinen hebben vaak een specifieke behoefte om met de overheid te communiceren, of om zaken gezamelijk te organiseren. Wij hebben een systeem ontwikkeld dat precies daar geschikt voor is en tevens ruime mogelijkheden biedt, 'overtuig u zelf'!
 
Met '
de Slimme Stadspas' van Attractiv zet de gemeente een systeem op, waarmee zij met haar gemeenschap op een snelle, transparante en duurzame wijze, veel intensiever kan communiceren en sturen op gerichte ontwikkelingen met de bijbehorende kwaliteit.