Attractiv - Loyaliteit systemen - Gemeente - Gemeentepas - GP4U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Loyaliteitsprogramma voor gemeenten
 
 
GP4U 
Dit programma biedt gemeenten ruimte om met minder geld meer te kunnen doen en de band met de burger op een natuurlijke en persoonlijke wijze te verstevigen. De dienstverlening te behouden of zelfs te verbeteren. Dit programma is een andere manier van denken en een andere manier van doen. Slimmer omgaan met schaarse middelen en vergaand samenwerken met diverse maatschappelijke partijen, instellingen, bedrijven en burgers.
 
Geen langlopend traject, maar gebaseerd op een beproefd technisch systeem en ervaringen bij de gemeente Rotterdam. Het uiteindelijk geplande resultaat is stap voor stap in te voeren zodat het geheel beheersbaar blijft en risico’s tot een minimum beperkt.
 
Het uitgeven van een gemeentepas voor inwoners van de gemeente, waarbij  voordelen via gespaarde waardepunten kunnen worden behaald. Die waardepunten kunnen zij besteden aan het doel hetgeen zij belangrijk vinden. Het WIJ gevoel binnen een gemeente verhogen waarbij de gemeente inkomsten ontvangen via gespaarde punten.
 
De (betaalde) gemeentepas is een loyaliteitspas waarmee de pashouders punten kunnen sparen welke de aangesloten winkeliers, bedrijven en culturele instellingen beschikbaar stellen in de vorm van een korting op het aangeschafte product of afgenomen dienst. Met deze gespaarde punten kunnen pashouders bijvoorbeeld allerlei gemeentelijke producten, diensten en services kopen. De punten kunnen ook worden aangewend voor donaties aan verschillende verenigingen, bibliotheken, evenementen of maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van kinderen van kansarme gezinnen om te sporten en andere activiteiten uit te voeren.

Om de operationele kosten te dekken van de uitvoerende organisatie van het gehele systeem en administratie zal een deeltje van deze punten met de uitvoerende organisatie worden verrekend. Als het slim wordt opgezet zijn de initiële kosten voor de gemeente minimaal.
 
De belangrijkste activiteit is de marketing om de kortingverstrekkende partijen en inwoners enthousiast te maken en de website specifiek te maken. Kortom elke inwoner met gespaarde punten kan deze gebruiken voor bijvoorbeeld: 
- Contributie bibliotheek
- Contributie (sport) verenigingen  
- Gemeentelijke heffingen
- Punten voor speciale aanbiedingen van aangesloten bedrijven 
- Zorg gerelateerde services
- Korting bij attracties
- Toegang tot evenementen
 
Klik "hier" om onze uitgebreide whitepaper te downloaden.